Registreer vir eUni
Kwartaal 2

Kwartaal 2 registrasies is nou oop. As jy geregistreer is vir die volledige Jaar 1, hoef jy nie vir Kwartaal 2 te registreer nie.
 

Koste: R400 per kwartaal.

Vul asb die onderstaande vorm in om te registreer vir eUni – Kwartaal 2

Veilige betalings deur: